Zásady zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů může osobní údaje k určitému účelu zpracovávat (a tedy je vůbec mít) pouze tehdy, má-li k takovému zpracování alespoň jeden právní důvod.

 

1. KDO JE SPRÁVCE

Správcem a současně zpracovatelem osobních údajů subjektů údajů v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 (dále GDPR) je: xxxxxxxxxxxxx, IČO: xxxxxxxxxxxxx, provozovatel webu segway-beskydy.cz. 

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ

 • Základní identifikační a kontaktní údaje poskytnuté přímo zákazníky při plnění (smlouvy) objednávky (jméno, příjmení, země, adresa sídla, telefon, e-mailová adresa, IČO).
 • Tyto kontaktní údaje poskytnuté zájemci o registraci uživatelského účtu (jméno, e-mailová adresa, heslo). Heslo si můžete kdykoli změnit a doporučuji Vám to.
 • Soubory cookies u návštěvníků webu (Google Analytics, Smartsupp Live Chat) zpracovávají základní analytické údaje (typ prohlížeče, typ vašeho zařízení, lokalita, z jaké stránky jste na náš web přišli, kolik času a jaké stránky jste navštívili, odchozí stránka).

Segwayjeseniky.cz nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli zvláštní a citlivé osobní údaje, dle GDPR specifikované v § 4 odst. 1 písm. b).zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.

3. PRO JAKÝ ÚČEL

 • Protože chci splnit vaši objednávku (smlouvu). Bez tohoto zpracování by to nebylo možné.
 • Pro registraci do uživatelského účtu, který poskytuje vyšší uživatelský komfort (vkládání komentářů, další obsah webu, usnadnění objednávky). Zákon říká, že tady je nutný váš souhlas. Zřízení je svobodné a dobrovolné.
 • Protože čas od času chci zasílat novinky (newsletter) svým zákazníkům.
 • Pro základní analytiku fungování a návštěvnosti webových stránek. Zákon říká, že „základní“ dělat mohu (oprávněný zájem).
 • Nakonec pro splnění zákonných norem, kdy u prodejních dokladů musíme evidovat přesně dané osobní údaje s doklady v účetnictví.

4. KDO MÁ K ÚDAJŮM PŘÍSTUP

Osobní údaje zpracovává správce.

Správce může a také pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty (zpracovatele). Děje se to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. V případě, kdy je vyžadován souhlas se zpracováním, předává správce údaje zpracovatelům pouze v případě, že byl souhlas udělen a jsou předávány pouze ty údaje, které zpracovatelé nezbytně potřebují k zajištění svých služeb (např. externí mzdová účetní).

Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení spolupráce.

Do seznamu zpracovatelů, které segwayjeseniky.cz využívá, patří:

 • WordPress.com (redakční a publikační systém pro webové stránky)
 • ONEsolution s.r.o. (webhosting, pronájem domény. email schránky)
 • Elegant Theme (šablona webové prezentace, nástroj on-line marketingu)
 • SmartSelling a.s. (nástroje pro on-line marketing, zajištění e-mailingu)
 • Google LLC (nástroje pro on-line marketing)
 • Facebook, Inc. (nástroje pro on-line marketing)
 • Smartsupp.com, s.r.o. (nástroje pro on-line marketing, zákaznická podpora, live chat)

5. JAK DLOUHO OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ

U plnění smlouvy je to po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení. Ze zákona správce následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech 10 let.

Obchodní sdělení jsou zasílána zákazníkům do doby, než je vznesena jejich námitka proti zpracování údajů za tímto účelem, případně do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru na odhlašující odkaz u každého obchodního sdělení, nejdéle však po dobu 3 let.

Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí správce pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na správce vztahují.

6. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA

 • Máte právo na informace, jaké osobní údaje o Vás správce eviduje. Máte právo na přístup k těmto údajům, na opravu či doplnění, pokud jsou zastaralá. Máte právo na výmaz (být zapomenut) a přenositelnost údajů. Máte právo odvolat souhlas bez udání důvodů (např. souhlas se zasíláním newsletteru). Máte také právo na omezení zpracování osobních dat, tedy toho co, proč a na jak dlouho se zpracovává).
 • Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních dat a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování.Správce má oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu Vašich osobních údajů nebo omezení zpracování.
 • Vaše práva můžete uplatňovat přímo u správce na kontaktních údajích, kontaktní údaje správce: info@moravanka.com, tel.:              .
 • V případě porušení povinností správce máte vždy možnost obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

7. JAK JSOU DATA ZABEZPEČENA

Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Segwayjeseniky.cz dbá na bezpečnost Vašich údajů a při zpracování osobních údajů klade velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem.

Zabezpečení osobních údajů je ze strany segwayjeseniky.cz pravidelně testováno.

8. KONTAKT NA SPRÁVCE

S jakýmikoli připomínkami na adresu zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv, se obraťte nejprve na správce e-mailem na adresu xxxxxx@xxxxxx.com, nebo telefonicky na čísle xxxxxxxxxx.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem registrace uživatelského účtu dáváte xxxxxxxxxxxxx, místem podnikání xxxxxxxxxxxxxxxxx, IČO: xxxxxxxxxxxxx, správci i zpracovateli osobních údajů a provozovateli webu segway-beskydy.cz.
 2. Budou zpracovány tyto osobní údaje: e-mailová adresa, jméno a heslo do doby zrušení (odstranění) účtu, nejdéle však po dobu 3 let. Heslo si můžete kdykoli sami změnit v administraci účtu. Pokud jej zapomenete, systém je nastaven tak, že Vám na vyžádání vygeneruje heslo nové.
 3. Účet slouží ke zvýšení uživatelského komfortu (vkládání komentářů, zobrazení obsahu webu, usnadnění objednávky).
 4. Osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám mimo EU. Zpracovatelem je WordPress.com.
 5. Souhlas máte právo kdykoli odvolat pouhým zrušením účtu ve Vaší administraci nebo písemně na adrese xxxxxx@xxxxxxx.cz.
 6. Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje uživatelů a návštěvníků jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s GDPR.

 

Nepřehlédněte

Cokoli Vás naštvalo nebo chcete uplatnit svá práva, řekněte to nejdříve provozovateli tohoto webu 🙂 🙂